یادگیری حروف الفبای زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی/حروف ایتالیایی

حروف زبان ایتالیایی شامل ۲۱ حرف می‌شود که در زیر همراه آوا قرار دارد.

حروف بزرگ

حروف کوچک

آوا

A

a

آ

B

b

بی

C

c

چی

D

d

دی

E

e

اِ

F

f

اِفَ

G

g

جی

H

h

آکا

I

i

ای

L

l

اِلَ

M

m

اِمَ

N

n

اِنَ

O

o

اُ

P

p

پی

Q

q

کو

R

r

اِرَ

S

s

اِسَ

T

t

تی

U

u

او

V

v

وو

Z

z

زِنا

 

حروف دیگری هم وجود دارند که در زبان ایتالیایی نیستند ولی در کلمات بیگانه که به این زبان وارد شده‌اند تلفظ می‌شوند.

حروف بزرگ

حروف کوچک

آوا

J

j

یِ

K

k

کاپا

X

x

ایکس

Y

y

ایپسیلن

W

w

وو دوپیو

 

/ 0 نظر / 72 بازدید