نکات ترجمه

نکات مهم در ترجمه متون انگلیسی به فارسی

گاهی اوقات در ترجمه متون انگلیسی به فارسی عدم توجه به نکاته مهم و البته ریز از کیفیت و صحت ترجمه می کاهد.
در بعضی موارد ممکن است با لغت آشنایی در متن روبرو شویم که معنی آن را از قبل می دانیم اما این معنی با موضوع متن و یا جمله همخوانی ندارد بنابراین باید نبال معانی دیگر و شاید کم کاربردتر آن لغت باشیم. بعضی از این لغات در این بخش بیان شده اند.یکی از این لغات late  است که معنی آخر و دیر می دهد اما اگر همین لغت قبل از اسم خاص و یا کلمه ای که نقش اسم دارد بیاید معنی " مرحوم" می دهد. برای مثال She gave her late husband's clothes to charity به این معنی است که او لباس های همسر مرحومش را به خیریه داد. لغت دیگر go off است که به معنای قطع شدن یا خاموش شدن است اما همین لغت برای آژیر و دزدگیر معنای روشن شدن و به کار افتادن می دهد. برای مثال در ترجمه جمله  The thieves ran away when the burglar alarm went off داریم " هنگامی که دزدگیر روشن شده دزدها فرار کردند". این موضوع در مورد لغت fortune نیز صادق است. این لغت الزاما به معنای شانس و خوشبختی نیست و معنی پول و دارایی هم می دهد مثل جمله he made a fortune in real estate که به معنای " او از خرید و فروش ملک و زمین پول درآورد" می باشد. توجه به این نکات ریز می تواند به شما در ترجمه متون کمک کند. 
irantranslate.net
/ 0 نظر / 126 بازدید