موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


ترجمه وابسته به ردیف یا کلمه به کلمه:

 مترجم آرایش ردیفی متن مبدأ را حفظ می‏کند و کلمه را به کلمه، عبارت را به عبارت، و جمله را به جمله ترجمه می‏نماید.

مثال: ترجمه وابسته به ردیف ”خداحافظ“ می‏شود   
 
God protector
 
 

دسته بندی : قواعد ترجمه