موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


 ترجمه آزاد:

 مترجم، پیام متن مبدأ را به‏صورت آزاد در چارچوب زبان مقصد ترجمه می‏کند.

در این نوع ترجمه، پیام و معنای متن مبدأ حائز اهمیت است نه تعداد کلمات، جملات، عبارات و غیره.
 
مثال: خداحافظ بدون توجه به تعداد و ماهیت دستوری و معنایی کلمات سازندة آن، در انگلیسی به Good-bye ترجمه می‏شود.

دسته بندی : قواعد ترجمه