موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


http://effortlessenglishclub.com/effortless-english-rule-3

 

In most schools, you learn English with your eyes.  You read textbooks. You study grammar rules.  

Effortless English is a listening system.  You learn English with your ears, not your eyes.  You listen 1-3 hours every day.


دسته بندی : effortless english speaking