موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


.1                                      (   Imitation (  modeling
2.          (Reinforcement (Rewards and Punishment)
3.       Constructing grammar from input/experience

        (3-1  are all learning theories)  

4.Absorption of a specific language into an already existing general language structure in the brain:  “innateness hypothesis”

دسته بندی : آموزش