موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


nTESOL, TEFL, TESL
nTESOL—an acronym for teaching English to speakers of other languages, used, particularly in the USA, to describe the teaching of English in situations where it is
either a second language or a foreign language
.
nTEFL—an acronym for teaching English as a foreign language, used to describe the teaching of English in situations where it is a foreign language
.
nTESL—an acronym for teaching English as a second language, used either to describe the teaching of English in situations where it is a second language or to refer to any situation where English is taught to speakers of other languages.

دسته بندی : آموزش