موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


1)     The Grammar-Translation Method
2(                          The Direct Methods
3)                              Audio-lingualism
4)   The Situational Language Teaching
5)   Communicative Language Teaching
6)                    Humanistic Approaches
7)                       Task-based Teaching

دسته بندی : ترجمه