موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


 

Boğaziçi University, Department of Translation & Interpreting Studies

http://www.transint.boun.edu.tr/en

Istanbul University, Department of Translation Studies

http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/bolum_sayfasi/ceviribilim/index_eng.html

Yıldız Teknik Üniversitesi, Western Languages and Literatures Department

http://www.bde.yildiz.edu.tr/en/index.php

 

tsfum


دسته بندی : دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری مطالعات ترجمه ت