موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


مدیریت واژگان    Terminology Management


ابزارها و برنامه های مدیریت واژگان یا Terminology Management Tools جزء دیگری از خانواده نرم افزارهایی هستند که در ابزارهای کمک ترجمه رایانه ای یا CAT TOOL ها کاربرد مهمی دارند. در این مقاله سعی دارم به توضیح مختصری در رابطه با این ابزارها و تفاوت آنها با دیگر نرم افزارهای مورد کاربرد در ابزارهای CAT بپردازم.

آکرونیم ها، مترادف ها و حروف اختصاری می توانند برای مترجمان مشکل زا شوند، مخصوصا هنگامی که مترجم سعی می کند آنها را بدون فهم درست معنایشان ترجمه نماید. مدیریت واژگان شما را قادر می سازد با سازمان دهی این واژگان به کمک مجموعه مشخصی از کاربردهای آنها به ترجمه هایی دقیق و با مفهوم دست یابید؛ این امر کاربرد واژه صحیح در متن را تضمین می کند.


دسته بندی : نرم افزارهای مورد نیاز مترجمین