موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


رابطه تقابل معکوس: این رابطه وقتی بین دو کلمه حاکم است که اسناد قراردادن یکی از آنها دلالت بر وجود دیگری کند، مانند: /خریدن و فروختن/.

دسته بندی :