موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


اصول نظریه عمومی زبان:

ادعا می‌شود که این اصول بر کلیه زبانهای جهان قابل انطباق است.

مثال از نظریه‌‌های عمومی زبان:

1- نظریه گشتاری (چامسکی)

2- نظریه مقوله و میزان (هالیدی)

 

عیوب دستور زبانهای فارسی موجود:

1- نداشتن نظریه

2- مخلوط کردن گونه‌های زبان

3- تجویز برای زبان

4- تحمیل مقولات زبانهای بیگانه

5- مخلوط کردن صورت و معنا


دسته بندی : ساخت زبان فارسی