موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


  The implicit information is that for which there is no form but the information is part of the total communication intended  or assumed by the writer.  

l
 

دسته بندی : اصول و مبانی نظری ترجمه