موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


    

   REFERENTIAL MEANING  is what the communication is about. It is the information content. It refers to certain thing, event, attribution, or relation which a person can perceive or imagine.


دسته بندی : اصول و مبانی نظری ترجمه