موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


   The meaning which is chosen will be influenced by the communication situation. The speaker (or writer), basing his choices on many factors in the communication situation , chooses what he whish to communicate.


دسته بندی : اصول و مبانی نظری ترجمه