موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


   Semantic structure is organized hierarchically. Meaning components unite into concepts, concepts into propositions, propositions into propositional clusters, propositional clusters into semantic paragraphs, semantic paragraphs into ,episodes, and etc.


دسته بندی : اصول و مبانی نظری ترجمه