موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


   Semantic structure is more nearly universal than grammatical structure. That is, all languages have meaning components which can be classified as THING, EVENTS ATTRIBUTES, or RELATIONS.


دسته بندی : قواعد ترجمه