موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


 تعریف جمله

جمله عبارتست از گستره‏ای از زبان که مفهوم و معنای مستقلی دارد و از نظر ساختاری با ”حرف بزرگ“ آغاز و به ”نقطه“ ختم می‏شود.

 

Examples

(a)  Human learning involves several types of information processes.

(b) The mind is not a sponge absorbing information, nor a connection to be conditioned by external forces, but an active processor of information.

(c) By definition, learning must be an active process because learning can occur only when a physical change takes place in the brain.

 


دسته بندی : جمله در ترجمه( 1)