موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


زبانشناسی ساختاری و معنای عناصر واژگانی:

هر زبان نظامی منحصربفرد است و عناصر آن (آوائی، دستوری و واژگانی) جوهر و ارزش وجودی خود را در چارچوب آن نظام و در رابطه با سایر عناصر نظیر خود اخذ می‏نمایند.

حوزه معنایی:

حوزه بندهای معنایی نظام واژگانی زبانها ممکن است باهم فرق داشته باشد. این امر مشکل مهمی در تعیین معادلهای واژگانی برای مترجم پیش می‏آورد.

 مثال: بعضی از زبانها مثلاً دو واژه اساسی برای اشاره به رنگها دارند،بعضی 3 یا 4 و زبان انگلیسی 11 واژه دارد.

 

 

دسته بندی : عناصر واژگانی و ترجمه