موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


الف. کلمات قاموسی (Content words): کلمات معنادار که برای اشاره به اشیاء و مفاهیم به‏کار می‏روند.

مثال: کتاب، قلم، نوشتن

 ب. کلمات دستوری (Structure words): کلماتی هستند که معنای مستقلی ندارند و صرفاً برای ایجاد ارتباط میان کلمات قاموسی در داخل سازه‏های زمانی ایفای نقش می‏کنند.

مثال: ’به‘، ’از‘، ’را‘، ’برای‘.

 


دسته بندی : عناصر واژگانی و ترجمه