موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


مجموعه همایشی :عبارتست از دو یا چند کلمه که همواره باهم به‏کار رفته و یک لغت یا عنصر واژگانی را تشکیل می‏دهند.

در جمله‏ای که بدان اشاره شد، are interested in یک مجموعه همایشی است.

 

تقسیم‏بندی مجموعه‏های همایشی: 

  الف. اصطلاح (idiom)   ب. غیراصطلاح

 


دسته بندی : عناصر واژگانی و ترجمه