موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


رابطة تضاد (Antonymy) یا

تضاد درجه‏بندی شده (Graded antonymy):

در این رابطه، میان واحدها ’تدریج‘ و درجه‏بندی وجود دارد.

 مثال: / old, young / که با هم متضاد می‏باشند. البته بین این درجاتی نیز وجود دارد: فردی نسبتی به فردی دیگر و نسبت به شخص دیگری جوان است.

 

دسته بندی : قواعد ترجمه