موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


http://usuaris.tinet.cat/apym/welcome.html

سری بزنید:


دسته بندی : آنتونی پیم


 یکی از جدیدترین مدل های ارائه شده برای ارزیابی کیفیت ترجمه مدل استدلال محور ویلیامز می‌باشد. برخلاف مدل خزاعی فر که متمرکز بر ارزیابی ترجمه متون ادبی می‌باشد، ویلیامیز رویکرد استدلال محور را برای ارزیابی کیفیت متون غیر ادبی پیشنهاد می‌کند. او همسو با نظر چایم پرلمان١، معتقد است که طبقه‌بندی های استدلالی ارسطو را می‌توان در گونه‌های بسیار متنوعی از متون حاضر یافت. همچنین براساس یافته‌های فیلسوف استفان تولمین٢ مطرح می کند که ساختار استدلال در سطح کلان در تمامی متون وجود دارد.


دسته بندی : نظریه های ترجمه


موضوع توانش ترجمه (translation competence)، یکی از موضوعات بحث بر انگیز در مطالعات ترجمه در چند سال اخیر بوده است. اهمیت این موضوع از چند دلیل ناشی می شود که مهمترین دلیل آن نیاز مبرم طراحان دوره های آموزش مترجم به درک هر چه ملموس تری از اصلی ترین هدف دوره های آموزشی که همان دست یابی به توانش ترجمه است، می باشد. صاحب نظران حوزه طراحی برنامه های آموزشى از جمله نیشن و مکلیستر ترسیم دقیق هدف یا اهداف اصلی آموزش و بررسی اصول و مبانی نظری در این خصوص را در برنامه ریزی یک سیستم آموزشی، مهمترین گام و مقدم بر دیگر اقدامات برمی شمارند. لیکن علاوه بر طبیعت انتزاعی این پدیده، انگشت شمار بودن پژوهشهای تجربی را میتوان دلیل اصلی حل نشدن معمای توانش ترجمه برشمرد. بعلاوه، در ابتدا لازم به ذکر است که علی رغم شباهت واژگانی توانش ترجمه در مطالعات ترجمه، این مفهوم با توانش زبانی (linguistic competence) در زبانشناسی متفاوت می باشد. بر خلاف توانش زبانی در زبانشناسی، توانش ترجمه نزدیک وشبیه تر به کنش زبانی (linguistic performance) بوده و بیشتر به عملکرد در مهارت ترجمه اشاره دارد.


دسته بندی : نظریه های ترجمه


آنچه در ادامه می خوانید چکیده ای مختصر از سخنان بسیل حتیم درباره اهمیت دو فرهنگی بودن علاوه بر دو زبانه بودن مترجم می باشد که چندی پیش در جمع دانشجویان مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه علوم مالزی ایراد شد. بسیل حتیم درنظرگرفتن فرهنگ مقصد را در زبان ترجمه به خصوص در ترجمه به انگلیسی نسبت به زبانهایی از جمله عربی بسیار با اهمیت تر دانست. زیرا تاریخچه دویست ساله مطالعه علمی زبان و زبانشناسی در اروپا و به خصوص در زبان انگلیسی باید ها و نباید ها را بسیار شفاف ساخته ومرزهای زبانی و متنی را به خوبی مشخص کرده است. به اعتقاد وی، مترجم می بایست با اشراف به تمامیت متن مبدا چندین سطح از بافت زبان (context) را مدنظر قرار دهد.


دسته بندی : نظریه های ترجمه


درباره تعامل مترجمان و پژوهشگران مطالعات ترجمه در اینجا بخوانید.

tsfum.blogfa


دسته بندی : مترجم و مطالعات ترجمه


گزارش واحد تخصصی آموزش ترجمه اتحادیه اروپا در مورد مهارات های مور نیاز مترجمان را در اینجا بخوانید.

tsfum.blogfa


دسته بندی : مترجم و مطالعات ترجمه


برخی وقایع خواندنی از صنعت ترجمه در ایران را از زبان جواد محقق در اینجا بخوانید.

tsfum.blogfa 


دسته بندی : مترجم و مطالعات ترجمه


برای آشنایی با سایت سرای عالی ترجمه به اینجا مراجعه کنید.


دسته بندی : مترجم و مطالعات ترجمه


فیتزجرالد و ترجمه اشعار خیام:  translationstudies.persianblog.ir/post/42


دسته بندی : مترجم و مطالعات ترجمه


موسسه نایدا طبق روال سال های قبل برگزار می کند: دوره آموزشی پژوهش پیشرفته در مطالعات ترجمه. 

 http://nsts.fusp.it/nida-schools/nsts-2012

 


دسته بندی : دوره های آموزش ترجمه


دوره آموزشی نایدا در پژوهش در مطالعات ترجمه در 2012:  http://nsts.fusp.it/events/nsts-2012

tsfum.blogfa


دسته بندی : دوره های آموزش ترجمه


پروژه آموزش تحقیق در ترجمه: مدلی برای اروپا:                                             http://eu-researchprojects.eu/time 

tsfum.blogfa

 


دسته بندی : دوره های آموزش ترجمه


چهارمین شماره مجله علمی پژوهشی Ferdowswi Review توسط گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. برای مشاهده فهرست مقالات به ادامه نطلب مراجعه کنید.

مجله در زمینه های ادبیات انگلیسی بویژه مطا لعات تطبیقی، زبا نشنا سی کاربردی، آموزش ویادگیری زبان ا نگلیسی، آزمون سازی و مطالعات ترجمه مقا له می پذیرد. در صورت تما یل می توانید مقا له های خود را به نشا نی دانشگا ه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دفتر مجله ارسال فرمایید. یا مقا لات خود را مستقیماً به آدرس الکترونیکی مدیر اجرائی مجله خا نم دکترآذرحسینی فاطمی azar.h.fatemi@gmail.com ا رسا ل نمایید. مدیر مسئول مجله آقای دکتر بهزاد قنسولی و سر دبیر آقای دکتر علی خزاعی فرید.


دسته بندی :


مجله Translation and Interpreting  که توسط گروه مطالعات ترجمه دانشگاه سیدنی غربی بر روی اینترنت منتشر می شود درباره پژوهش در ترجمه و مطالعات بین فرهنگی است. دسترسی به تمامی مقالات برای عموم آزاد می باشد.  http://www.trans-int.org


دسته بندی : مجلات پژوهشی ترجمه


" ترجمه" مجله جدید پژوهشی مطالعات ترجمه: translation.fusp.it برای ارسال مقالات اینجا را کلیک کنید.


دسته بندی : مجلات پژوهشی ترجمه


دهمین همایش Asia TEFL در مورد استفاده از ترجمه در آموزش زبان انگلیسی و دیگر موضوعات آموزش زبان مقاله می پذیرد. همچنین بیست کمک هزینه سفر به هند در سال 2012 بر اساس انتخواب داوران آماده ارائه می باشد. اطلاعات بیشتر را بزودی از اینجا دریافت کنید. 

tsfum.blogfa


دسته بندی : همایش


دهمین همایش Asia TEFL در مورد استفاده از ترجمه در آموزش زبان انگلیسی و دیگر موضوعات آموزش زبان مقاله می پذیرد. همچنین بیست کمک هزینه سفر به هند در سال 2012 بر اساس انتخواب داوران آماده ارائه می باشد. اطلاعات بیشتر را بزودی از اینجا دریافت کنید. 

tsfum.blogfa


دسته بندی :


دوره دکتری مطالعات ترجمه در دانشگاه های دنیا:   http://translationstudies.persianblog.ir/post/44

tsfum.blogfa


دسته بندی : دکترا


mona.baker@manchester.ac.uk


دسته بندی : منابع مطالعات ترجمه


سخنرانی مونا بیکر در عربستان درباره کاربرد نظریه روایت در مطالعات ترجمه را در اینجا بشنوید. 

 

tsfum.blogfa


دسته بندی : منابع مطالعات ترجمه


برای دسترسی به فهرست‌ نسبتا کاملی ازمنابع مطالعات ترجمه به بیترا مراجعه کنید.

 

tsfum.blogfa


دسته بندی : منابع مطالعات ترجمه


سخنرانی شری بریان را درباره تازه های تحقیق در پروسه ترجمه را از اینجا و اسلاید های مربوطه را از اینجا دانلود کنید.

 

tsfum.blogfa


دسته بندی : منابع مطالعات ترجمه


پیغام مونا بیکر به همکارانش در مطالعات ترجمه را در اینجا بخوانید.

 

tsfum.blogfa


دسته بندی : منابع مطالعات ترجمه


ویدئو کارگاه آموزشی اخلاق در دوره های آموزشى ترجمه ارائه شده توسط مونا بیکر: قسمت اول / دوم

 

tsfum.blogfa


دسته بندی : منابع مطالعات ترجمه


نکاتی درباره پژوهش در ترجمه از دنیل ژیل:

http://www.est-translationstudies.org/resources/research_issues_index.html 

 

tsfum.blogfa


دسته بندی : منابع مطالعات ترجمه


*۱- آیا ترجمه، مفهوم متن اصلی را رسانده است؟*
پاسخ درست به این پرسش در درجه ی نخست بستگی به این دارد که مترجم نه تنها به زبان خود از دید ادبی وارد باشد تا بتواند مفهومی را که از متن خارجی گرفته است به طرز درستی به زبان خود بیان کند، بلکه باید چه با معلومات اکتسابی خود در تحصیل زبانی که از آن ترجمه می کند و چه از راه کمک گرفتن از کتاب های فرهنگ، مفهوم درست متن را دریابد.


دسته بندی : نقد ادبی، درس نقد کاربردی مترجمی، ترجمه ادبی


قدمه

تفّکرِ اولیۀ نگارشِ مقالۀ حاضر از مقالۀ دکتر حسین ملانظر که با نام « گزیده ای از منابعِ و پایگاه های اینترنتی » در فصلنامۀ مطالعاتِ ترجمه به چاپ رسید، گرفته شده است. در واقع، مقالاتی که تاکنون در زمینۀ ارتباطِ ترجمه و رایانه حداقل در مطالعاتِ ترجمه چاپ شده است، همگی به تصویرِ کلی چنین ارتباطی نگاه کرده اند و هیچ کدام به برشمردن نامِ ابزار لازم در ترجمه نپرداخته اند. ولی با توجه به مواردِ گوناگونِ استفاده از رایانه در ترجمه، لازم است مترجم حداقل برای موفقیت بیشتر و افزایشِ سرعت در کار خویش با نرم افزارهای مربوط به ترجمه آشنا شود. این مقالهِ حاصل جمع آوری اطلاعات از پایگاه های اینترنتی مختلف تولیدکننده نرم افزار و ابزاری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ترجمه مربوط هستند. از دهۀ 1940 ، که ایده استفادهِ از رایانه برای نخستین بار مطرح شد، تا امروز پژوهش های بسیاری در این زمینه چه در بخشِ سخت افزار و چه در زمینۀ نرم افزار صورت گرفته است. امروزه از رایانه در تمامی رشته ها استفاده می شود و حتی تقریباً هر رشته ای بسته های نرم افزاری خاصِ خود را دارد. ترجمه نیز از این امر جدا نیست و بسته های نرمافزاری گوناگونی وجود دارد که موردِ استفاده مترجمان قرار می گیرد. از جمله محققانیِ که در زمینه معرفی نرمافزارهای ترجمه پژوهش کرده اند عبارتند از:
دهلر (Dohler) درسالِ 1997، اوسترموهل (Austermuhl) درسال 2001، نوگویرا (Nogueira) و سومرز (Somers) در سال 2003. البته باید خاطر نشان کرد که این افراد در کتابهای خود بیشتر به ابزار
ترجمه به کمک رایانه پرداخته اند.


دسته بندی : ترجمه چیست؟


برگرفته از کتاب "هفت گفتار درباره ترجمه": دکتر کورش صفوی

"در تمامی مقاله ها سعی بر آن بوده تا به کمک مبانی زبانشناسی به بررسی موضوعات پرداخته شود. شاید در دید نخست، بررسی مسایل ترجمه از دیدگاه زبانشناسی برای بسیاری از مترجمان با سابقه قابل توجیه ننماید، اما آنچه امروزه تحت عنوان «ترجمه شناسی» مطرح است، به ما نشان می دهد که بررسی نظری مبانی ترجمه، بدون آشنایی با اصول زبانشناسی ممکن نمی نماید.


دسته بندی : ترجمه چیست؟